Ludzie Władzy Polski Niepodległej 1989-2014

Strona internetowa poświęcona książce Pawła Kalety pt. “Ludzie Władzy Polski Niepodległej 1989-2014”. Jest to zbiór informacji o personalnej stronie władzy publicznej. Składa się z trzech części, obejmujących kolejno dynamiczny opis sytuacji w strukturach centralnych (zarówno we władzy ustawodawczej, wykonawczej, jak i sądowniczej), zestawienie osób zajmujących w nich najważniejsze stanowiska, oraz podobne zestawienia na temat władz województw utworzonych w 1999 r.

Strona internetowa oparta o system zarządzania treścią CMS.

Klient: Ludzie Władzy